Biljarten.

Biljartvereniging Padberg

Biljartvereniging Marktzicht

Biljartvereniging de Corner (wilde bond kl2)

Biljartvereniging Stoot maar wat Raak

Buurt-biljarten (Maandagavond)

Gilde-biljarten (Donderdagavond)

Regio Avereest biljarten (Vrijdagmiddag)

Soos-biljarten

Voetbal.

Corner voetbaltoernooi 2022

voorlopige datum: 28 mei 2022